Telefon Yönlendirmeler

Çağrı yönlendirmeyi devreye sokmak / devreden çıkarmak için, telefonla aşağıdaki prosedürü yerine getirmeniz yeterli.

0XXX YYY YY YY, çağrıyı yönlendirmek istediğiniz sabit hat ya da cep telefonu numarasını (alan kodu ile birlikte) temsil etmektedir.

 1. Her durumda: Çağrılar, abonenin telefonu açık ya da kapsama alanı içinde olsa bile, doğrudan diğer bir numaraya yönlenir.Devreye sokma: * * 2 1 * 0XXX YYY YY YY # Gönder
  Devreden çıkarma: # # 2 1 # Gönder
  Durum kontrolü: * # 2 1 # Gönder2. Aranan numaranın meşgul olması durumunda: Çağrılar, abonenin telefonla görüşüyor olması halinde diğer bir numaraya yönlenir.

  Devreye sokma: * * 6 7 * 0XXX YYY YY YY # Gönder
  Devreden çıkarma: # # 6 7 # Gönder
  Durum kontrolü: * # 6 7 # Gönder

 2. Aranan numaranın cevap vermemesi durumunda: Abone cevap vermediğinde, çağrılar doğrudan diğer bir numaraya yönlenir. Çağrıları diğer bir numaraya yönlendirmeden önce ağın aboneye tanıdığı süre, 5 ile 30 saniye arasında ayarlanabilir. Belirlenen sürede abone telefonuna cevap verebilir, vermemesi halinde çağrı yönlendirme devreye girer.Devreye sokma: * * 6 1 * 0XXX YYY YY YY # Gönder
  Devreden çıkarma: # # 6 1 # Gönder
  Durum kontrolü: * # 6 1 # Gönder
  Çağrı yönlendirme süresi ayarı: * * 6 1 * 0XXX YYY YY YY * * Belirlenen Süre (saniye sayısı) # Gönder
 3. Aranan numaraya ulaşılamama durumunda: Abone telefonunu kapattığı zaman, kapsama alanı dışındayken veya hatlar dolu olduğunda çağrılar doğrudan diğer bir numaraya yönlenir.Devreye sokma: * * 6 2 * 0XXX YYY YY YY # Gönder
  Devreden çıkarma: # # 6 2 # Gönder
  Durum kontrolü: * # 6 2 # Gönder

Telesekreter ve çağrı yönlendirme servisleri, aynı anda aktif hale getirilemez. Yönlendirilen numara, yurt içindeki bir sabit hat veya mobil numara olabilir.

Bir cevap yazın